Dane z czujników Wartość Wiek danych
Wysokość fali znaczącej 0.09 m 1123486 min
Kierunek fali szczytowej 129.0º 1123486 min
Okres fali szczytowej 3.2 s 1123486 min
Temperatura wody 19.39 ºC 1044300 min
Temperatura powietrza 21.04 ºC 1044300 min